Loading color scheme

SPEAKERS

Jacek Raubo

Defence24 / Adam Mickiewicz University in Poznań

Łukasz Lewkowicz

Instytut Europy Środkowej / Maria Curie-Skłodowska University in Lublinie

Marek Reszuta

Fundacja Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniowicza

Olevs Nikers

Baltic Security Foundation / Latvian Institute of International Affairs