Loading color scheme

Covid-19

Konferencja THREE SEAS ONE OPPORTUNITY zostanie zorganizowana z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków profilaktycznych wynikających z sytuacji epidemiologicznej.

Z uwagi na obowiązujący na terenie Polski reżim sanitarny (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) przed wejściem na wydarzenie zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia certyfikatu zaszczepienia lub posiadanego przez Uczestnika negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego. Uczestnicy Konferencji będą proszeni o stosownie środków profilaktycznych, tj. noszenie maseczek ochronnych i przestrzeganie wymaganych reguł sanitarnych.

Aktualne informacje dotyczące reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie RP znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia.