Loading color scheme

Trójmorze

Powołana w 2015 r. Inicjatywa Trójmorza jest jednym z największych projektów geopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, obliczonym na integrację państw regionu w ramach Unii Europejskiej.
Priorytetowym celem tego projektu, skupiającego 12 krajów położonych między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, jest zacieśnienie relacji w zakresie rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego, infrastruktury transportowej oraz komunikacji cyfrowej.

W dobie tak intensywnych przemian w globalnym układzie sił, wywołanych rosnącym znaczeniem państw Azji (zwłaszcza Chin), imperialnymi aspiracjami Rosji, niestabilnością na Bliskim Wschodzie i w Afryce skutkującą problemem imigracyjnym, a także w obliczu postępujących zmian klimatu, wspólne wyzwania, przed jakimi stają członkowie Inicjatywy, wybiegają jednak daleko poza aspekty gospodarcze. Tym samym idea intensyfikacji współpracy pomiędzy państwami Trójmorza powinna uwzględniać także wielowymiarowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w istotny sposób rzutują na perspektywy realizacji głównych założeń ekonomiczno-gospodarczych Inicjatywy.

W związku z powyższym powstała istotna luka badawcza w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa, obejmująca obszar współpracy państw Trójmorza. Konferencja THREE SEAS ONE OPPORTUNITY, organizowana przez Uniwersytet Zielonogórski, miesięcznik „Układ Sił” oraz Collegium Nobilium Opoliense, stanowi próbę jej uzupełnienia poprzez stworzenie platformy do wymiany poglądów na temat potencjalnych obszarów współpracy członków Inicjatywy.