Loading color scheme

Trójmorze

Powołana w 2015 r. Inicjatywa Trójmorza jest jednym z największych projektów geopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, obliczonym na integrację państw regionu w ramach Unii Europejskiej. Priorytetowym celem tego projektu, skupiającego 13 krajów położonych między Morzem Bałtyckim, Śródziemnym i Czarnym, jest zacieśnienie relacji w zakresie rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego, infrastruktury transportowej oraz komunikacji cyfrowej.

W dobie tak intensywnych przemian w globalnym układzie sił, wywołanych rosnącym znaczeniem państw Azji (zwłaszcza Chin), imperialnymi aspiracjami Rosji, niestabilnością na Bliskim Wschodzie i w Afryce skutkującą problemem imigracyjnym, a także w obliczu postępujących zmian klimatu, wspólne wyzwania, przed jakimi stają członkowie Inicjatywy, wybiegają jednak daleko poza aspekty gospodarcze. Tym samym idea intensyfikacji współpracy pomiędzy państwami Trójmorza powinna uwzględniać także wielowymiarowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w istotny sposób rzutują na perspektywy realizacji głównych założeń ekonomiczno-gospodarczych Inicjatywy.

W związku z powyższym Konferencja THREE SEAS ONE OPPORTUNITY organizowana przez The Opportunity - Institute for Foreign Affiars poszukuje odpowiedzi na najważniejsze wyzwania regionalne, a jej tematyka ewoluuje wraz z rozwojem sytuacji międzynarodowej.

III edycja Konferencji 3S1O, zatytułowana NEW WAVE, poświęcona więc będzie umiejscowieniu państw Trójmorza na zmieniającej się mapie globalnych szlaków handlowych, a także poszukiwaniu synergii między rozwojem infrastruktury transportowej (morskiej i lądowej) i rozbudową potencjału gospodarczego i obronnego w regionie.