Loading color scheme

Organizatorzy

Organizatorami Konferencji THREE SEAS ONE OPPORTUNITY są Fundacja „The Opportunity - Institute for Foreign Affairs” oraz miesięcznik „Układ Sił”.

Z uwagi na szerokie spektrum poruszanych tematów oraz ich zasięg geograficzny, do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone ośrodki badawcze zarówno z Polski, jak i pozostałych państw Inicjatywy Trójmorza.