Loading color scheme

YED

YOUNG EXPERTS DAY to inicjatywa skierowana do młodych, perspektywicznych studentów, naukowców
i badaczy, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Do wygłoszenia referatów w ramach YED zapraszamy studentów 4 i 5 roku oraz doktorantów, których zainteresowania i obszar badawczy obejmują kwestie bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, prawa, gospodarki oraz kwestii technicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Chętnie zapoznamy się
z Waszymi wynikami badań
, świeżymi spostrzeżeniami i nowatorskim spojrzeniem na zagadnienie, szczególnie w wymiarze globalnym.

Każdy referat wygłoszony w ramach YED zostanie wysłuchany przez jury Konkursu na „Najlepsze Wystąpienie YED 2022”, złożone z członków kadry naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz redakcji miesięcznika „Układ Sił”. Laureat otrzyma nagrodę, która zostanie wręczona podczas uroczystego zakończenia Konferencji THREE SEAS ONE OPPORTUNITY w dniu 19 maja 2022 r.
Zarejestruj się ->