Loading color scheme

YED

YOUNG EXPERTS DAY to inicjatywa skierowana do młodych, perspektywicznych studentów, naukowców
i badaczy, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Do wygłoszenia referatów w ramach YED zapraszamy studentów 4 i 5 roku oraz doktorantów, których zainteresowania i obszar badawczy obejmują kwestie bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, prawa, gospodarki oraz kwestii technicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów i Kaukazu Południowego. Chętnie zapoznamy się z Waszymi wynikami badań, świeżymi spostrzeżeniami i nowatorskim spojrzeniem na zagadnienie, szczególnie w wymiarze globalnym.

Każdy referat wygłoszony w ramach YED zostanie wysłuchany przez jury Konkursu na „Najlepsze Wystąpienie YED 2023”. Laureat otrzyma nagrodę, która zostanie wręczona podczas uroczystego zakończenia Konferencji THREE SEAS ONE OPPORTUNITY w dniu 17 maja 2023 r.
Zarejestruj się ->