Loading color scheme

Polityka prywatności

§.1 Informacje ogólne.

 • Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Operatorem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 68-328-2000, fax: 68-327-0735; www.uz.zgorpl.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: IOD@adm.uz.zgora.pl lub/i drogą oficjalną poprzez zapytanie na adres korespondencyjny.

§.2 Pozyskiwane dane.

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

§.3 Użytkownik dane osobowe.

 • Użytkownik posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Administratora:
  • Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
  • Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
  • Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu np. profilowaniu.
 • Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Uniwersytet Zielonogórski rozpatruje przesłany wniosek i odsyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia jego otrzymania.
 • Korzystając z nich, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla celów, które jej wymagają, z zastrzeżeniem danych wymaganych do realizacji umowy pomiędzy Uniwersytet Zielonogórski, a uczestnikiem.
 • Uniwersytet Zielonogórski zastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i w terminie późniejszym niż podany wyżej z powodu liczby zapytań lub skomplikowanego charakteru przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zbadania danych z kilku systemów informatycznych, potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu zdobycia informacji będących przedmiotem wniosku. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o zmianie terminu.
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§.4 Przetwarzanie danych w marketingu internetowym.

 • Na podstawie danych zebranych w plikach cookie profilujemy reklamy zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami i dostosowujemy kategorie poszczególnych ofert. Do tego celu wykorzystujemy narzędzia zewnętrzne następujących operatorów:
  • Google Analytics:
  • Facebook:
 • W systemach analitycznych Google Analytics dane będą przechowywane przez 24 miesiące, po czym zostaną usunięte.

§.5 Przetwarzanie danych procesorzy.

 • Dane osobowe Klienta przekazywane są usługodawcom, z których pomocy korzysta Uniwersytet Zielonogórski przy realizacji konferencji. Usługodawcy ci w zależności od treści umowy i okoliczności, podlegają poleceniom Uniwersytet Zielonogórski w sprawie celów i metod przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) lub samodzielnie owe cele i sposoby określają (administratorzy).
 • Podmioty przetwarzające. Uniwersytet Zielonogórski korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe tylko na jej polecenie. Należą do nich m.in.:
  • Home.pl: spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.
  • Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.
  • Google Analytics: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
  • Google Search Console: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
  • Dostawcy świadczący usługę poczty serwerowej Home.pl spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.

§.6 Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Tworzenia statystyk, które wyjaśniają, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia poprawę ich struktury i zawartości;
  • Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • Określania profilu użytkownika w celu ukazania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:
 • Pliki cookie mogą być używane przez sieci reklamowe, głównie sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. Mogą tym samym zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie przebywania na danej stronie.
 • W ramach informacji o preferencjach Użytkownika zbieranych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje pochodzące z plików cookies z pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§.7 Zarządzanie plikami cookies jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej witryny internetowej.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

§.8 Logi serwera.

 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę internetową.

§.9 Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych oraz w ramach realizowanej umowy.

§.10 Postanowienia końcowe.

 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 • Data wprowadzenia polityki prywatności: 24.12.2021