Loading color scheme

Prelegenci

Jacek Raubo

Defence24 / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Łukasz Lewkowicz

Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marek Reszuta

Fundacja Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniowicza

Olevs Nikers

Baltic Security Foundation / Latvian Institute of International Affairs