Loading color scheme

Organizatorzy

Organizatorami Konferencji THREE SEAS ONE OPPORTUNITY są Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, miesięcznik „Układ Sił” oraz Collegium Nobilium Opoliense.

Z uwagi na szerokie spektrum poruszanych tematów oraz ich zasięg geograficzny, do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone ośrodki badawcze zarówno z Polski, jak i pozostałych państw Inicjatywy Trójmorza.