Loading color scheme

Rob Person

West Point

 Robert Person jest wykładowcą stosunków międzynarodowych na Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych i dyrektorem programu studiów nad stosunkami międzynarodowymi w West Point. Prowadzi zajęcia z zakresu polityki rosyjskiej i postsowieckiej, reżimów demokratycznych i autorytarnych oraz międzynarodowej polityki gospodarczej.

Jego badania nad polityką zagraniczną Rosji ukazały się w różnych mediach akademickich i popularnych, w tym w Foreign Affairs, Washington Post, Moscow Times i wielu innych. Jego komentarze na temat bieżących wydarzeń w Rosji i na Ukrainie pojawiały się w New York Times, BBC, Deutsche Welle, Le Monde, Al Jazeera, El País i innych międzynarodowych mediach.

Dr Person prowadzi regularnie konsultacje jako ekspert w dziedzinie Rosji dla Departamentu Obrony, agencji rządowych USA i sektora prywatnego. W uznaniu jego pracy nad wojną na Ukrainie został odznaczony Medalem Za Osiągnięcia Służby Cywilnej Armii, Medalem Komendanta Za Osiągnięcia Służby Cywilnej Armii, a także został objęty sankcjami przez rząd rosyjski.

Posiada stopień doktora nauk politycznych zdobyty na Uniwersytecie Yale oraz tytuł magistra z zakresu studiów nad Rosją i Europą Wschodnią uzyskany na Uniwersytecie Stanford. Obecnie pracuje nad książką pt.:  "Wielka Strategia Rosji w XXI wieku".