Loading color scheme

Konrad Popławski

OSW

Doktor nauk ekonomicznych. W latach 2020–2022 kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, a wcześniej wieloletni analityk ds. gospodarki Niemiec. Autor kilkunastu artykułów naukowych, ponad 100 analiz i kilkunastu opracowań dotyczących gospodarki Niemiec, ich handlu zagranicznego i relacji ekonomicznych z Europą Środkową. Koordynator i autor w międzynarodowych projektach badawczych w ramach konsorcjum think-tanków Grupy Wyszehradzkiej przygotowujących ekspertyzy dla resortów dyplomacji tych krajów.

Regularnie występuje z gościnnymi wykładami na polskich uniwersytetach (m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej). Komentator i autor artykułów dla największych mediów ogólnopolskich. Obronił z wyróżnieniem doktorat w Szkole Głównej Handlowej z rozprawą pt. Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro.