Loading color scheme

Maciej Kubicki

KPRP

Maciej Kubicki kieruje pracami Sekretariatu ds. Trójmorza w Biurze Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP. Jest ekspertem w dziedzinie Public & Government Affairs oraz komunikacji strategicznej a także doświadczonym dyplomatą z ponad 10-letnim stażem pracy za granicą.

Jako członek Służby Zagranicznej RP reprezentował Polskę i jej interesy wobec władz Państwa Katar i Nowej Zelandii. Miał także wpływ na kształtowanie polsko-libijskich stosunków gospodarczych. W sumie przepracował 15 lat na różnych szczeblach administracji publicznej w Polsce, zawsze w bliskiej współpracy z sektorem prywatnym.

Określa się mianem kulturowo świadomego profesjonalisty zarządzającego komunikacją poprzez docieranie do różnych podmiotów życia publicznego. Jest także autentycznym liderem małych, wielonarodowych zespołów.