Loading color scheme

James Jay Carafano

The Heritage Foundation

Dr. James Jay Carafano to wiodący ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego oraz wyzwań polityki zagranicznej, znakomity historyk i nauczyciel, a także płodny pisarz i badacz. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej w Fundacji Heritage, będąc odpowiedzialnym za cały zespół ds. obronności i polityki zagranicznej w Heritage. Carafano ukończył Akademię Wojskową w West Point i służył przez 25 lat w Armii Stanów Zjednoczonych, przechodząc na emeryturę jako podpułkownik. Posiada tytuł magistra i doktora uzyskane na Uniwersytecie Georgetown oraz tytuł magistra strategii z U.S. Army War College. Jego ostatnie badania skupiają się na opracowaniu narodowego bezpieczeństwa potrzebnego do zabezpieczenia długoterminowych interesów Stanów Zjednoczonych - ochrony publicznej, zapewnienia wzrostu gospodarczego i zachowania wolności obywatelskich.