Loading color scheme

Mihai Sebe

Institutul European din România

Mihai Sebe jest ekspertem w dziedzinie polityki rumuńskiej i europejskiej w kilku instytucjach publicznych i prywatnych, świadcząc wszechstronną pomoc w zrozumieniu sposobu, w jaki współczesna polityka rumuńska jest budowana i funkcjonuje z uwzględnieniem doświadczeń politycznych z przeszłości Rumunii oraz współczesnego kontekstu europejskiego i globalnego, który kształtuje obecną rzeczywistość. Jest koordynatorem Jednostki Studiów Europejskich w Instytucie Europejskim Rumunii.

Uzyskał licencjat z nauk politycznych w języku francuskim oraz w prawie, a następnie doktoryzował się w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie w Bukareszcie. Główne obszary zainteresowań Mihai'a to nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, współczesna historia Europy i Rumunii, historia idei europejskiej, a także prawo publiczne, etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu.