Loading color scheme

Ieva Gajauskaite

General Jonas Žemaitis Military Academy

Ieva Gajauskaite jest adiunktem w Grupie Badawczej Polityki Globalnej. Posiada doktorat z nauk politycznych uzyskany na Uniwersytecie Vytautasa Magnusa na Litwie. Jej wykształcenie obejmuje różnorodne długoterminowe staże naukowe, pracę nad projektami think-tanków, itp. 

Jej obecne projekty badawcze obejmują badanie strategicznych partnerstw, ze szczególnym naciskiem na Europę Środkową i Wschodnią oraz Azję Wschodnią, ingerencję zewnętrzną, wojnę hybrydową oraz odporność demokratyczną, skupiając się na Azji Wschodniej i państwach bałtyckich. Jej zainteresowania badawcze obejmują również zagrożenia hybrydowe, odstraszanie i bezpieczeństwo wiedzy.