Loading color scheme

Sergiu Mitrescu

NSC

 Sergiu Mitrescu jest badaczem w Centrum Nowej Strategii w Bukareszcie. Posiada licencjat ze stosunków międzynarodowych oraz tytuł magistra z bezpieczeństwa, uzyskane na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w kwestiach geoekonomicznych, energetycznych i infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem szerszego regionu Bałkanów.

Wspólnie z Antonią Colibășanu, dyrektorem operacyjnym w Geopolitical Futures oraz starszym współpracownikiem w Centrum Nowej Strategii, opublikował pracę "A Dragon’s Quest in the Balkans", będącą analizą geoekonomiczną wpływu Chin na Bałkany.

Jego działalność pisarska obejmuje również publikacje w rumuńskiej prasie głównego nurtu, obejmujące artykuły i analizy dotyczące energetyki, infrastruktury, mobilności i polityki krajowej.