Loading color scheme

Łukasz Wojdyga

WEI

Ekspert w zakresie międzynarodowej współpracy akademickiej i badawczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008–2017 jako zastępca dyrektora i dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej koordynował i zarządzał współpracą międzynarodową uczelni, w szczególności udziałem w światowych i europejskich projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych, rekrutacją studentów międzynarodowych oraz współpracą z zagranicznymi partnerami akademickimi i biznesowymi. W 2016 r. stypendysta Departamentu Stanu USA oraz Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio) w ramach programu Education USA Leadership Institute w obszarze współpracy sektora akademickiego z biznesem. W latach 2017–2020 organizator i pierwszy dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W 2018 r. członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. współpracy naukowej z USA. W latach 2020–2022 w Agencji Badań Medycznych jako koordynator współpracy międzynarodowej oraz doradca strategiczny Prezesa. Organizator i koordynator Warsaw Health Innovation Hub – platformy współpracy partnerów publicznych i prywatnych w obszarze farmaceutycznym i wyrobów medycznych.