Loading color scheme

Marietta Gieroń

IK

Marietta Gieroń jest przewodniczącą Komitetu Programowego CYBERSEC - organizatora CYBERSEC CEE Expo & Forum. Pełni również funkcję Prezeski Zarządu Instytutu Kościuszki oraz prokurenta w Polish Cybersecurity Cluster..

Marietta jest doświadczoną liderką z naciskiem na wzmocnienie międzynarodowej współpracy międzysektorowej. Jako organizatorka Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa dąży do wzmacniania współpracy publiczno-prywatnej, a jako przewodnicząca Instytutu Kościuszkowskiego angażuje się w równouprawnienie kobiet w sektorze IT, cyfrową edukację młodzieży oraz projekty dedykowane regionowi Europy Środkowo-Wschodniej.