Loading color scheme

Benedetta Girardi

HCSS

Benedetta Girardi jest analitykiem strategicznym w HCSS oraz głównym badaczem w ramach HCSS "Europe in the Indo-Pacific Hub". Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą geopolityki i geoekonomii Indo-Pacyfiku, europejskiej polityki obronnej i bezpieczeństwa oraz powiązań między Europą, Chinami i USA.

Jej badania koncentrują się na roli Europy w regionie Indo-Pacyfiku, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów dostaw energii, surowców krytycznych i półprzewodników, a także możliwości zaangażowania między państwami dwóch regionów. Praca Benedetty obejmuje też bezpieczeństwo i znaczenie wolnych i otwartych szlaków morskich. Niektóre z projektów, nad którymi pracowała, dotyczą znaczenia ochrony wspólnego dziedzictwa morskiego, roli surowców krytycznych dla europejskiego przemysłu obronnego oraz wąskich gardeł morskich dla światowego handlu 

Przed rozpoczęciem pracy w HCSS była analitykiem polityki regulacyjnej w Reckitt Benckiser, gdzie skupiała się na kwestiach związanych z zrównoważonym rozwojem w kontekście analizy Europejskiego Zielonego Ładu i jego wpływu na łańcuch dostaw. Posiada stopień magistra z europeistyki uzyskany na Sciences Po Paris, a także stopień licencjata w zakresie studiów międzynarodowych na Uniwersytecie w Leiden i Uniwersytecie McGill w Kanadzie