Loading color scheme

Dimitrios Dalaklis

World Maritime University

Profesor Dimitrios Dalaklis dołączył do Światowego Uniwersytetu Morskiego (WMU) w 2014 roku po dwudziestosześcioletniej wybitnej karierze w Marynarce Wojennej Grecji (ΗΝ). Jego ekspertyza koncentruje się wokół dziedzin związanych z bezpieczeństwem i bezpieczeństwem morskim. Jest współpracownikiem Instytutu Nawigacyjnego (NI) oraz członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Morskich (IAME). Ukończył Akademię Marynarki Wojennej Grecji; studia podyplomowe odbył w Morskiej Szkole Studiów Podyplomowych w Stanach Zjednoczonych (magister zarządzania technologią informacyjną, z wyróżnieniem oraz magister analizy obrony). Następnie prowadził badania doktoranckie na Uniwersytecie Egejskim, Wydziale Żeglugi, Handlu i Transportu. Jest autorem i współautorem wielu książek, artykułów oraz studiów w językach greckim i angielskim. Jego badania skupiają się przede wszystkim nad zagadnieniami bezpieczeństwa i operacjami statków, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji Konwencji SOLAS oraz związanych z nią elektronicznych urządzeń/systemów wspierających bezpieczeństwo nawigacji.