Loading color scheme

Aleksandra Palkova

LIIA

Aleksandra Palkova jest kierownikiem Programu UE w Łotewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zarządza kluczowymi projektami w ramach programu Horizon Europe oraz programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), jednocześnie kierując zespołem badaczy. Dodatkowo organizuje międzynarodowe konferencje, publikuje prace naukowe i dostarcza ekspertyz. Oprócz swoich zawodowych obowiązków Aleksandra prowadzi studia doktoranckie z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zajmuje stanowiska starszego badacza na Uniwersytecie Riga Stradins i stanowisko współpracownika naukowego w Europejskiej Radzie Spraw Zagraniczncyh (ECFR).