Loading color scheme

Andrzej Klimczyk

MPIC

Dr Andrzej Klimczyk to były polski dyplomata z ponad 25-letnim doświadczeniem pracy w krajach postsowieckich. Jest ekspertem w dziedzinach takich jak promocja demokracji, wolność słowa w mediach masowych oraz posiada szerokie doświadczenie w sektorze bezpieczeństwa.

Jako były Oficer Polityczny w Misji OBWE w Mołdawii (2001-2008) brał udział w procesie negocjacyjnym mającym na celu rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu w formacie "5+2".

Jako Oficer Polityczny w Biurze Łącznikowym NATO w Gruzji w latach 2010-2017 był odpowiedzialny za monitorowanie i ułatwianie współpracy między parlamentem a władzami gruzińskimi; zachęcanie do reformy sądownictwa, więziennictwa i reformy abolicjonistycznej; oraz ułatwianie wzmacniania dialogu politycznego w Gruzji.

Dodatkowo, pełnił funkcję byłego dziennikarza i attaché prasowego w Ambasadzie Polski w Moskwie (1996-2000).

Dr Klimczyk ma znaczące doświadczenie w obserwowaniu wyborów w Rosji, Ukrainie, Gruzji i Mołdawii. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie obronił doktorat z prawa międzynarodowego w Moskiewskiej Akademii Dyplomatycznej.

Obecnie jest oficerem ds. komunikacji w firmie IED oraz założycielem Stowarzyszenia Mediów, Promocji, Innowacji i Doradztwa (MPIC) w Gruzji.