Loading color scheme

Hayk Khalatyan

VERELQ

Hayk Khalatyan jest kierownikiem Centrum Analiz Strategicznych i Inicjatyw oraz obserwatorem politycznym w Centrum Informacyjno-Analitycznym VERELQ (Armenia). Do obszarów jego zainteresowań należą procesy integracyjne i kwestie bezpieczeństwa w przestrzeni postsowieckiej, a także polityka wewnętrzna i zagraniczna Armenii. Współpracuje z wieloma armeńskimi, rosyjskimi i europejskimi mediami, rosyjskimi, europejskimi i chińskimi centrami eksperckimi.