Loading color scheme

Małgorzata Samojedny

The Opportunity

Dr Małgorzata Samojedny, prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współfundatorka think-tanku The Opportunity Institute for Foreign Affairs z siedzibą w Warszawie. Autorka licznych publikacji naukowych i monografii. W swoim obszarze badawczym zajmuje się koncepcją państwa w ustrojach pozaeuropejskich, terroryzmem i bezpieczeństwem. Jest Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego cyklicznej międzynarodowej konferencji Three Seas One Opportunity (3s1o.org). Jest ekspertem Pracowni Badań Praw Orientalnych przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Global Institute of Law w  Oksfordzie.