Loading color scheme

Cordelia Buchanan Ponczek

FIIA

Cordelia Buchanan Ponczek jest stypendystką Clarendon Scholar i doktorantką na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie zajmuje się ekonomią polityczną projektów wydobywczych z udziałem wielu interesariuszy. Wcześniej uzyskała tytuł magistra z wyróżnieniem w dziedzinie studiów rosyjskich i wschodnioeuropejskich na Oksfordzie. Cordelia zajmowała stanowiska badawcze w Amerykańskim Instytucie Pokoju, Centrum Analiz Polityki Europejskiej i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Do jej obszarów specjalizacji należą ekonomia polityczna polityki klimatycznej, projekty dotyczące zasobów energetycznych, w tym wydobycie niskoemisyjne i wydobycie pierwiastków ziem rzadkich, oraz geoekonomia, w szczególności handel, regulacje i zależności w łańcuchu dostaw.