Loading color scheme

Veronika Movchan

IER

Veronika Movchan jest dyrektorem ds. badań w Instytucie Badań Ekonomicznych i Konsultacji Politycznych (IER) w Kijowie. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują politykę handlową, w tym kwestie związane z WTO i UE, integrację regionalną, środki pozataryfowe oraz modelowanie polityki. Od 2015 roku kierowała ukraińskim zespołem w projekcie „Zrozumienie Umów Stowarzyszeniowych UE i DCFTA z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją”, realizowanym przez konsorcjum Centrum Studiów Polityki Europejskiej (Belgia) i finansowanym przez rząd szwedzki. Była liderem zespołu/ekspertem ds. handlu w wielu międzynarodowych projektach w Europie Wschodniej, na Kaukazie Południowym i w Azji Środkowej. Jest związana jako konsultant z Berlin Economics GmbH w Niemczech; członkiem Rady Redakcyjnej VoxUkraine oraz Rady Doradczej IAMO. Posiada tytuł magistra ekonomii uzyskany na Narodowym Uniwersytecie Kijowsko-Mohylańskim na Ukrainie; była także stypendystką badawczą na Uniwersytecie Stanforda.