Loading color scheme

Małgorzata Majewska

WiseEuropa

Menedżerka komunikacji, PR i społecznej odpowiedzialności biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem, Realizowała programy dla różnych sektorów, m.in. energetyki, przemysłu ciężkiego, budownictwa i nieruchomości, handlu, ochrony zdrowia, nowych technologii i obronności. Współtworzyła raporty z zakresu sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw według międzynarodowego standardu GRI dla spółek z siedzibą w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, na Bałkanach i Bliskim Wschodzie. W think tanku WiseEuropa odpowiadała m.in. za komunikację i relacje z interesariuszami w projekcie Gościnna Polska 2022+. Jak mądrze wesprzeć Polskę i Polaków w pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. 

Bardzo ważne jest dla niej aktywne działanie na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Agenda 2030), a w szczególności – przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom, eliminacja ubóstwa oraz zapewnienie wysokiej jakości edukacji i godnej pracy.