Loading color scheme

Łukasz Wyszyński

Akademia Marynarki Wojennej

Doktor Łukasz Wyszyński – Zastępca kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej oraz zastępca kierownika Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych. Członek Zarządu Rady Budowy Okrętów oraz Redaktor kanału Youtube „StosunkiMiedzynarodoweAMW”. Do jego zainteresowań badawczych należą problemy dot.: kształtu, struktury i kierunków zmian systemu międzynarodowego; roli i znaczenia obszarów morskich w polityce państw; geopolityki obszarów morskich oraz roli i wykorzystania sił zbrojnych, głównie komponentu morskiego, w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa państwa.