Loading color scheme

Anna Kołos

NASK 

Specjalistka przetwarzania języka naturalnego w NASK. Z wykształcenia i pasji humanistka, ukończyła studia doktorskie w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie realizuje projekty badawczo-rozwojowe z obszaru digital humanities, stylometrii, językoznawstwa obliczeniowego i korpusowego, anotacji zbiorów danych i automatycznej detekcji treści szkodliwych, w tym mowy nienawiści. Zainteresowana etycznymi aspektami tworzenia dużych modeli językowych.