Loading color scheme

Gediminas Varvuolis

MSZ Litwy

Obecnie ambasador nadzwyczajny ds. łączności i Inicjatywy Trójmorza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy, wcześniej litewski ambasador w Belgii, a następnie w Japonii, z dodatkową akredytacją w wielu innych krajach zarówno w Europie, jak i regionie Azji i Pacyfiku. Posiada również szerokie doświadczenie w polityce bezpieczeństwa z wcześniejszych stanowisk w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, w tym jako Zastępca Stałego Przedstawiciela Litwy przy NATO. Mówi po angielsku i francusku, interesuje się sportem i kulturą.