Loading color scheme

kmdr Artur Kończal

Siły Zbrojne RP

Artur Kończal służył w eskadrach okrętów i strukturach sztabowych na poziomie operacyjnym w Dowództwie Marynarki Wojennej oraz na poziomie strategicznym w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a także w Polskiej Reprezentacji Wojskowej przy Komitetach Wojskowych NATO i UE przez ponad trzydzieści lat. Stopniowo podnosząc swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe i kursy zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobył umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. W wyniku zaangażowania w procesy przygotowania i realizacji ćwiczeń oraz programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP, a także koordynacji wykorzystania sił morskich, zdobył wiedzę i doświadczenie w działalności zarówno krajowej, jak i sojuszniczej w zakresie planowania i zarządzania projektami. Ponadto jego poprzednia funkcja w Brukseli pozwoliła mu doskonalić umiejętności w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, dyplomacji i współpracy, w tym projektów realizowanych przez agencje europejskie i NATO. W ostatnich latach miał również okazję sprawdzić się jako wykładowca akademicki w Akademii Marynarki Wojennej w dziedzinie dyplomacji wojskowej i morskiej.