Loading color scheme

Tadeusz Iwański

OSW

Kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich. Absolwent Filologii Ukraińskiej oraz Studium Europy Wschodniej UW, studiował również na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie oraz w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i Instytucie Historii PAN. Analityk ds. ukraińskich w OSW od 2011 r., od 2020 r. kierownik Zespołu. Wcześniej pracował w Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy oraz współpracował z sektorem pozarządowym.