Loading color scheme

Krzysztof Fal

WiseEuropa

Dr Krzysztof Fal – prawnik, ekspert ds. rynków energii. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w prywatnym oraz publicznym sektorze, gdzie w tym ostatnim zarządzał pracą wydziału odpowiedzialnego za kwestie związane z funkcjonowaniem hurtowego rynku energii, bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju infrastruktury energetycznej.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z transformacją energetyczną oraz wpływu polityki klimatycznej na kierunek zmian na rynku energii oraz na innowacje.