Loading color scheme

Louis Wierenga

Baltic Defence College

Louis Wierenga jest wykładowcą stosunków międzynarodowych w Baltic Defence College, akredytowanej przez NATO placówce edukacyjnej i szkoleniowej zlokalizowanej w Tartu, w Estonii. 

Louis prowadzi wykłady na temat NATO, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i nowych technologii zakłócających, a także polityki europejskiej, koncentrując się głównie na Europie Środkowej i Wschodniej oraz krajach bałtyckich. 

Obecnie Louis prowadzi badania nad sztuczną inteligencją i nowymi technologiami, polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz kulturą strategiczną wschodniej flanki NATO. Aktualnie jest badaczem w projekcie Horizon Europe, REMIT (Reignite Multilateralism via Technology), oraz współpracownikiem naukowym w Łotewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. 

Przed rozpoczęciem kariery akademickiej, Louis służył w Piechocie Morskiej Stanów Zjednoczonych.